П`ятниця, 14.06.2024, 17:25
Гість | Група "Гости"
Меню сайту
Пошук
Форма входа

Друзі сайту

  

  

  

  

  

  

  

  

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                     Розпорядження  голови

                                                                                  Кобеляцької районної

                                                                                 державної адміністрації

                                                                               від 13.05.2016 року № 144

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту

 населення Кобеляцької районної державної адміністрації

1. Управління соціального захисту населення Кобеляцької районної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації і в межах Кобеляцького району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

 

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту  соціального захисту населення обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

        

          3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики), інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови  обласної, районної державної адміністрації, рішеннями обласної, районної ради, а також Положенням про управління  соціального  захисту  населення  Кобеляцької районної державної  адміністрації (далі - Положення).

        

          4. Управління забезпечує виконання на території району повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим  верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції.

 

5. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення.

 

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та забезпечує їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

          3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку Кобеляцького району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку  району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання  бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє  проекти  розпоряджень голови районної  державної адміністрації;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови  районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та  депутатів відповідних  місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) співпрацює з  органами місцевого самоврядування щодо застосування державних соціальних стандартів та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в Управлінні;

22) здійснює роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації та Департаменту;

2) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, районній державній адміністрації та Департаменту;

3) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає районній державній адміністрації та Департаменту пропозиції щодо їх врегулювання;

4) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу;

5) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями; здійснює повідомну реєстрацію територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

бере участь у розробленні  та реалізації районної програми зайнятості населення,  бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

вивчає стан трудової міграції в районі, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;

забезпечує реалізацію в районі Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» та інших нормативно-правових актів щодо проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби;

6) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

           організує призначення та виплату:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають право на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

          пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям  громадян, тощо;

компенсацій  та інших соціальних виплат відповідно до законодавства України;

організує роботу головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора;

7) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організує надання  установлених законодавством України пільг та здійснення заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, одиноких матерів, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян;

здійснює роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», ветеранів праці;

забезпечує надання Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області списки осіб, яким з 6 травня попереднього року встановлено чи змінено статус згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;

здійснює роботу щодо реалізації заходів з психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції;

забезпечує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, внесення даних до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, надання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

здійснює роботу із забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції; учасників антитерористичної операції та інших пільгових категорій згідно державних програм;

8) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу району у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

здійснює роботу по вирішенню питання  щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних  установ системи соціального захисту населення;

співпрацює з  органами місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, з числа підопічних будинків-інтернатів;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

співпрацює з державними, комунальними установами, закладами та  недержавними організаціями, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції здійснює роботу, пов»язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до Закону України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, їх соціальній адаптації;

9)  сфері соціальної інтеграції інвалідів:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

          здійснює роботу із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

забезпечує виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

визначає потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту;

сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;

         бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

10) забезпечує ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

11) виконує інші передбачені законом функції.

 

8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної  державної адміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції  Управління.

 

9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом.

 

11. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці  у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії  районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

         10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва  районної  державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організує контроль за їх виконанням, подає на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області  накази нормативно-правового характеру,  які  зачіпають  права, свободи  і  законні  інтереси громадян або  мають  міжвідомчий  характер;

          12) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної  державної адміністрації кошторису  Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

          призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім зауваження);

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім зауваження);

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

12. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації та  Департаментом.

 

13. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

 

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002р., №9, ст.414) із внесеними змінами.

 

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.        

        

           17. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється  розпорядженням голови районної державної адміністрації та підлягає державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.        

       

Архів записів
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Наше опитування
Будь-ласка оцініть наш САЙТ
Всього відповідей: 78

  

          Додай нашу кнопку 
              на свій ресурс!