Середа, 26.01.2022, 14:34
Гість | Група "Гости"
Меню сайту
Категорії розділу
Форма входа

Друзі сайту

  

  

  

  

  

  

  

  

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0
Головна » Файли » Очищення влади » Очищення влади

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»
12.03.2015, 07:47
Картинка

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ  03.11.2014  № 1100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р.

за № 1385/26162

 

Про затвердження Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», та форми висновку про результати такої перевірки

 

 Відповідно до пункту 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»;форму висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади». 2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

 подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 оприлюднення цього наказу. 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр О. Шлапак

 

ПОГОДЖЕНО: Голова Державної фіскальної служби України  І.О. Білоус

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 03.11.2014  № 1100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за № 1385/26162

 

ПОРЯДОК

проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади»

 

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення органами Державної фіскальної служби України (далі - контролюючий орган) перевірки достовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (далі - відомості), зазначених особами, перелік яких наведено у пунктах 1-11 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон), у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік (далі - декларація), за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі - перевірка).

 Дія цього Порядку поширюється на осіб, стосовно яких проводиться перевірка, контролюючі органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування та органи, визначені частиною четвертою статті 5 Закону. Перевірка відомостей щодо членів сім’ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, вказаних у декларації, не проводиться.

 У цьому Порядку під терміном «майно (майнові права)» слід розуміти нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, інформація щодо яких міститься в розділах ІІІ, ІV та V декларації.

 Терміни «платники податків», «податкова декларація, розрахунок», «податкова інформація» вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.

 2. Перевірки проводяться апаратом Державної фіскальної служби України, а також її територіальними органами (державними податковими інспекціями) за місцем проживання особи, стосовно якої проводиться перевірка.

 Апаратом Державної фіскальної служби України здійснюється перевірка на підставі отриманого запиту про проведення перевірки та копії декларації:

 Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України, а також міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;

 Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, Міністра фінансів України, Голови Державної фіскальної служби України, начальника податкової міліції, Міністра внутрішніх справ України, Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, їх перших заступників, заступників;

 членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

 Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників; членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг.

 

 Територіальні органи Державної фіскальної служби України проводять перевірку інших зазначених у частині першій статті 2 Закону осіб (крім зазначених в абзацах третьому-сьомому цього пункту) на підставі отриманого запиту про проведення перевірки та копії декларації.

 

 3. Загальний алгоритм проведення органами Державної фіскальної служби України перевірки включає такі складові:

 1) отримання від керівника відповідного органу, передбаченого частиною четвертою статті 5 Закону, запиту про проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, а також копії декларації цієї особи;

 2) одержання у разі необхідності та в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, від державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб публічного права, а також платників податків інформації, копій підтвердних документів, які стосуються відомостей, зазначених у декларації;

 3) проведення перевірки, що фактично полягає в:

 аналізі наявної в контролюючого органу податкової інформації щодо доходів, отриманих особою, стосовно якої проводиться перевірка, з метою з’ясування джерел їх отримання, в тому числі щодо повноти їх відображення в декларації;

 порівнянні відомостей про вказане в декларації майно (майнові права), набуте (набуті) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, з наявною в контролюючого органу податковою інформацією про майно (майнові права) такої особи з метою з’ясування достовірності відомостей щодо його (їх) наявності;

 порівняльному аналізі наявної інформації з метою з’ясування відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел;

 4) повідомлення особі, стосовно якої проводиться перевірка, про виявлення перевіркою всіх недостовірностей та/або невідповідностей;

 5) одержання від особи, стосовно якої проводиться перевірка, письмового пояснення та підтвердних документів щодо виявлених перевіркою недостовірностей та/або невідповідностей з метою обов’язкового їх розгляду та врахування при підготовці висновку про перевірку;

 6) підготовка висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», за встановленою формою (далі - висновок про результати перевірки) та надсилання його відповідному органу, від якого отримано запит про перевірку та копію декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка.

 

 4. При проведенні перевірки використовується наявна в інформаційних ресурсах контролюючих органів податкова інформація, інформація, що міститься в податкових деклараціях платників податків (у разі їх подання відповідно до законодавства), інша інформація, що надійшла до контролюючих органів.

 При перевірці контролюючим органом використовується інформація, надана особою, стосовно якої проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом контролюючого органу, а також інформація, що надходить від суб’єктів інформаційних відносин та платників податків (фізичних та юридичних осіб) в установленому законом порядку.

 5. Перевірка проводиться відповідним структурним підрозділом контролюючого органу, до функціональних повноважень якого належить здійснення такої перевірки.

 6. Для перевірки використовуються дані, що зазначені у відповідних розділах декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, а також дані про фізичних осіб, які включаються до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інформаційної системи «Податковий блок», зокрема про: джерела отримання доходів; об’єкти оподаткування; суму нарахованих та/або виплачених доходів.

 Під час перевірки пошук наявної в інформаційних ресурсах контролюючих органів податкової інформації щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, здійснюється з використанням реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначеного в позиції 1 декларації. У разі відмови такої особи через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків такий пошук здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові, серією та номером паспорта громадянина України, які зазначені в позиції 1 декларації.

 Отримана та узагальнена податкова інформація порівнюється на предмет її достовірності з даними, вказаними в декларації.

 За результатами такого порівняння встановлюється відсутність/наявність недостовірностей та/або невідповідностей між податковою інформацією та вказаними в декларації відомостями, а також відсутність/наявність невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

 Недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, вказується у висновку про проведення перевірки у разі, якщо особою, стосовно якої проводиться перевірка, не вказано або вказано неповну інформацію про таке майно (майнові права) у декларації.

 Наявність невідповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації, набутого (набутих) особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, вказується у висновку про проведення перевірки у разі, якщо вартість такого майна (майнових прав) перевищує суму доходів, отриманих із законних джерел.

 

 7. У ході перевірки здійснюється арифметичний контроль зазначених у підрозділі А розділу ІІ декларації даних про доходи, який полягає у встановленні арифметичної точності суми доходів, вказаних у позиціях 6-20 декларації, сумі загального сукупного доходу, вказаного у позиції 5 декларації.

 Для перевірки повноти та достовірності вказаних у розділі ІІ декларації даних про доходи використовується інформація, що надходить від:

 платників податків (юридичних та фізичних осіб) - про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь особи, стосовно якої проводиться перевірка, яка відображається в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;

 платників податків - фізичних осіб - про отримані (нараховані) доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу та відображаються в податковій декларації про майновий стан і доходи, у тому числі про іноземні доходи (отримані з джерел за межами України); доходи, отримані від провадження господарської діяльності; доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, а також

 наявна інформація про доходи, одержана з інших джерел.

 Відомості про загальну суму доходу, відображену у позиції 5 декларації, а також про суми доходів, відображені у позиціях 6-21 декларації, порівнюються з наявною податковою інформацією на предмет їх достовірності та повноти відображення.

 

 8. У розділі ІІІ декларації перевірці підлягають:

 достовірність відомостей щодо наявності нерухомого майна, вказаного у декларації, набутого особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про нерухоме майно такої особи;

 відповідність вартості нерухомого майна, вказаного у декларації, набутого особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел.

 При перевірці даних про нерухоме майно, вказаних особою, стосовно якої проводиться перевірка, у розділі ІІІ декларації, враховується зазначена такою особою в декларації інформація щодо перебування такого нерухомого майна або його частини у власності, в оренді чи на іншому праві користування (у разі зазначення такої інформації декларантом).

 Для перевірки інформації про нерухоме майно використовуються дані, що надходять від суб’єктів інформаційних відносин:

 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримані відповідно до законодавства, - про виникнення, перехід чи припинення речових прав на нерухоме майно;

 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру - про набуті до 01 січня 2013 року речові права на земельні ділянки;

 платників податків - фізичних осіб - про об’єкти нерухомого майна, зазначені в податковій декларації про майновий стан і доходи, а також наявна податкова інформація про нерухоме майно, одержана з інших джерел.

 

 9. У розділі ІV декларації перевірці підлягають:

 достовірність відомостей щодо наявності транспортних засобів, вказаних у декларації, набутих особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про транспортні засоби такої особи;

 

 відповідність вартості транспортних засобів, вказаних у декларації, набутих особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел.

 Для перевірки даних про транспортні засоби використовується інформація, що надходить від суб'єктів інформаційних відносин:

 органів внутрішніх справ - щодо зареєстрованих (знятих з обліку) колісних транспортних засобів та їх власників, у тому числі про дату їх реєстрації (зняття з обліку), індивідуальні ознаки транспортного засобу, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника;

 Державної служби України з безпеки на транспорті - про судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та їх власників або фрахтівників, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або фрахтівника;

 Державної авіаційної служби України - про повітряні судна, зареєстровані (зняті з реєстрації) у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, та їх власників або експлуатантів, зокрема індивідуальні ознаки судна, повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) власника або експлуатанта;

 платників податків - фізичних осіб - про транспортні засоби, зазначені в податковій декларації про майновий стан і доходи, а також

 наявна податкова інформація про транспортні засоби, одержана з інших джерел. При цьому також порівнюється вказане в таких даних місцезнаходження (місце проживання) особи, стосовно якої проводиться перевірка, - власника транспортного засобу з відомостями про нерухоме майно, зазначене в розділі ІІІ декларації.

 

 10. У розділі V декларації перевірці підлягають:

 достовірність відомостей щодо наявності майнових прав, у тому числі суми коштів на рахунках у банках та в інших фінансових установах, номінальної вартості цінних паперів, розміру внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, вказаних у декларації, набутих особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про майнові права такої особи;

 відповідність вартості майнових прав, у тому числі суми коштів на рахунках у банках та в інших фінансових установах, номінальної вартості цінних паперів, розміру внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, вказаних у декларації, набутих особою, стосовно якої проводиться перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, наявній податковій інформації про доходи, отримані із законних джерел.

 Для перевірки зазначених у розділі V декларації даних використовується інформація, що надходить від суб'єктів інформаційних відносин:

 державних реєстраторів - про частки засновників (учасників) юридичної особи у її статутному (складеному) капіталі, отримана в порядку взаємного обміну інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 банків та інших фінансових установ - про відкриті або закриті рахунки платника податків - самозайнятої фізичної особи;

 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - про володіння особою, стосовно якої проводиться перевірка, значного пакета акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітентів;

 особи, стосовно якої проводиться перевірка, - про відкриття нею валютного рахунку в установі банку-нерезидента;

 наявні відомості про рахунки у банках та інших фінансових установах, придбання цінних паперів, внески до статутних (складених) капіталів товариств, підприємств, організацій, одержані з інших джерел.

 11. Для перевірки зазначених у розділі VІ декларації даних використовуються наявна податкова інформація про фінансові зобов’язання та інші витрати особи, стосовно якої проводиться перевірка, одержана контролюючим органом у встановленому законом порядку.

 

 12. У разі встановлення за результатами перевірки недостовірностей та/або невідповідностей у будь-якому з розділів декларації контролюючий орган, крім одержання в межах своїх повноважень від державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, а також платників податків інформації та копій необхідних документів щодо зазначених відомостей, протягом трьох робочих днів з дня виявлення таких недостовірностей та/або невідповідностей, але не пізніше ніж на тридцятий день з дня отримання запиту та копії декларації особи, стосовно якої проводиться перевірка, повідомляє про них таку особу з метою отримання пояснень причин виникнення недостовірностей та/або невідповідностей та копій документів, які підтверджують зазначені у декларації відомості.

 Особа, стосовно якої проводиться перевірка, не пізніше ніж на п’ятнадцятий робочий день з дня отримання нею відповідного повідомлення надає письмове пояснення за такими фактами та підтвердні документи, які є обов'язковими для розгляду та врахування відповідним контролюючим органом при підготовці висновку про результати перевірки.

 

 13. У разі надходження від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, контролюючий орган зобов’язаний розглянути таку інформацію та протягом десяти робочих днів надати відповідь фізичній чи юридичній особі.

 Одночасно з надісланням відповідей фізичній чи юридичній особі, яка подала інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, контролюючий орган інформує про результати розгляду цієї інформації керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої проводиться перевірка.

 

 14. Висновок про результати перевірки, підписаний керівником контролюючого органу (або особою, яка виконує його обов'язки), який проводив перевірку, надсилається керівнику органу, передбаченому частиною четвертою статті 5 Закону, не пізніше ніж на шістдесятий день з дня початку проходження перевірки.

 Одночасно з надсиланням висновку про результати перевірки контролюючий орган, який проводив перевірку, надсилає копію такого висновку до Міністерства юстиції України.

 Якщо після надсилання висновку про результати перевірки від органу, в якому проводиться перевірка, одноразово надходить запит з метою проведення додаткової перевірки чи уточнення отриманої інформації, контролюючий орган зобов’язаний розглянути його та надати відповідь протягом десяти робочих днів.

 

 15. Облік перевірок та висновків про результати перевірки здійснюється в Спеціальному журналі реєстрації результатів перевірок за формою згідно з додатком до цього Порядку, який ведеться структурним підрозділом контролюючого органу, до функціональних повноважень якого входить організація та проведення перевірки відомостей, зазначених у деклараціях.

 16. Інформація про результати перевірки, документи (копії документів) щодо її проведення, в тому числі отримані під час перевірки за запитом контролюючого органу, зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики

та методології бухгалтерського обліку        М.О. Чмерук

(10.1 Kb)
Категорія: Очищення влади | Додав: UPSZN
Переглядів: 739 | Завантажень: 36 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Наше опитування
Будь-ласка оцініть наш САЙТ
Всього відповідей: 78

  

          Додай нашу кнопку 
              на свій ресурс!