Неділя, 22.09.2019, 05:14
Гість | Група "Гости"
Меню сайту
Категорії розділу
Форма входа

Друзі сайту

  

  

  

  

  

  

  

  

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0
Головна » Статті » info

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Картинка

             

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Міністерства

                                                                                                      фінансів України

                                                                                                      26.08.2014 № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  
Управління  соціального  захисту населення Кобеляцької     райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

                                                                                                       Наказ

                                                                                                       Фінансове управління Кобеляцької райдержадміністрації
                                                                                                       (найменування місцевого фінансового органу)

                                              31.01.2017 року    №2-ОД/4

 

 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

1. 1500000            __ Управління  соціального захисту населення Кобеляцької_райдержадміністрації________________
   (КПКВК МБ)                                                                  (найменування головного розпорядника)
2.1510000            __ Управління  соціального захисту населення Кобеляцької_райдержадміністрації________________

   (КПКВК МБ)                                                     (найменування відповідального виконавця)

  3.1513020

 КПКВК МБ    Надання пільг  та житлових субсидій населенню на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

(найменування бюджетної програми)

 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2169100,00,0  гривень, у тому числі загального фонду – 2169100,00   гривень  

 

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 №2456-17, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ, Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-ХІІ, Закон України «Про пожежну охорону» від 17.12.1993 № 3745-XII, Закон України «Про Державну службу спеціального зв´язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 № 3475-IV, Закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ, Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-ХІІ,Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-ХІІ, Закон України «Про статус суддів» від 15.12.1992 № 2862-ХІІ, Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 № 1859-IV,від 12.04.1990 № 509-ХІІ, Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІI, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 16.04.2004 №2256-ІV, Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 №2195-ІV, Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» від 17.04.1991 № 962-XII,  Постанова КМУ «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29.01.2003 №117, Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги зв’язку, а також заборгованості і поточних платежів за послуги зв’язку, що надаються бюджетним установам» від 06.11.2003 №1736, Постанова КМУ «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» від 17.05.1993 №354,  Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 №1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства соціальної політики України № 1060/630 від 08.10.2012 р. «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування та кредитування місцевих бюджетів»,Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №97 «Про затвердження кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів», рішення Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 року №5.

 

 

 

6.  Мета бюджетної програми:   Забезпечення надання пільг  та житлових субсидій  населенню на придбання  твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу

 

 

 

      7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

з/п

КПКВК        

КФКВК

Назва підпрограми                                                            

1

1513021

 

Надання пільг ветеранам війни,особам, на яких поширюється чинність Закону України  «Про с

татус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед  Батьківщиною, вдовам ( вдів-цям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на придбання твердого палива та скрапленого газу

2

1513022

 

Надання пільг  ветеранам  військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної криміналльно-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,ветеранам  Державної служби  спеціального зв»язку  та захисту інфо-рмації України вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів  військової служби, ветеранів органів вну-трішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цвільного захисту,ветеранів Державної служби  спе-ціального зв»язку  та , захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вис-лугою років військовослужбовцям Служби безпеки,України, працівникам міліції, особам начальницького складу  кримінально-виконавчої системи , державної пожежної охорони, пенсіонерам із числа слідчих проку-ратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих  або померлих у зв»язку з викона-нням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей , які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби,батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам  сімей осіб  рядового і начальницького складу  органів і підрозділів  цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку  та захисту інформації України,які загинули (померли), про-пали безвісти або стали інвалідами  при проходженні служби , суддям у відставці на  придбання твердого палива

3

1513023

 

Надання пільг  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов»язана  з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

4

1513024

 

Надання пільг ветеранам з числа  спеціалістів із захисту рослин, передбачених  частиною  4 ст.20 Закону України» Про захист рослин» громадянам передбаченм п.1 ч. 1 с.77 Основ законодавства про охорону здо-ров»я, ч.5,ст..29-,Закону України «Про культуру» . ч.2. ст. 30 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,ч.4.ст.57Закону України  «Про освіту», на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

5

1513025

 

Надання пільг  багатодітним  сім»ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

6

1513026

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого газу

 

 

 

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

               ( грн.)

№ зп

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми²

 Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

1513021

 

 Підпрограма:  Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед  Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалі-дами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на придбання твердого палива та скрапленого газу

 

334843,00

 

334843,00

 

 

 

Завдання: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

 

 

2

1513022

 

 Пілпрограма:  Надання пільг  ветеранам  військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,ветеранам  Державної служби  спеціального зв»язку  та захисту інформації України вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів  військової служби, вете-ранів органів внутрішніх справ, ветеранів подат-кової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цвільного захисту,ветеранів Державної служби  спеціаль-ного зв»язку  та , захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки,України, працівникам міліції, особам начальницького складу  кримінально-виконав-чої системи , державної пожежної охорони, пенсіонерам  із числа слідчих прокуратури, діт-ям(до досягнення повноліття) працівників мілі-ції, осіб начальницького складу податкової мілі-ції кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблиї  або померлих у зв»язку  з виконанням службових обов»яз-ків,непрацездатним членам сімей , які перебува-ли на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали  інвалідами під час проходження військової служби,батькам та членам сімей військовослужбовців, які загину-ли (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам  та членам  сімей осіб  рядового і начальницького складу  органів і підрозділів  цивільного захис-ту, Державної служби спецільного зв»язку  та захисту інформації України, які загинули (поме-рли), пропали безвісти або стали інвалідами  пр. проходженні служби , суддям у відставці на  придбання твердого палива

6612,00

 

6612,00

 

 

 

Завдання: Забезпечення  надання пільг   окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

 

3

1513023

 

Пілпрограма.Надання пільг  громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час о-ікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов»язана  з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

12553,00

 

12553,00

 

 

 

Завдання. Забезпечення надання пільг  окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

 

4

1513024

 

Підпрограма.Надання пільг ветеранам з числа  спеціалістів із захисту рослин, передбачених  частиною  4 ст.20 Закону України»Про захист рослин» громадянам передбаченм п.1 ч. 1 с.77 Основ законодавства про охорону зоров»я, ч.5,ст..29-,Закону України «Про культуру» . ч.2.ст. 30 Закону України «Про бібліотеки і біб-ліотечну справу»,ч.4.ст.57Закону України  «Про освіту», на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

85920,00

 

85920,00

 

 

 

Завдання.Забезпечення надання пільг  окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

 

5

1513025

 

Підпрограма. Надання пільг багатодітним сім»ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

125570,00

 

125570,00

 

 

 

Завдання. Забезпечення  надання пільг багато-дітним сім»ям на оплату  твердого палива та скрапленого газу

 

 

 

6

1513026

 

Підпрограма. Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого газу

1603602,00

 

1603602,00

 

 

 

Завдання.Забезпечення  надання субсидій  населенню для відшкодування витрат на  оплату твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого газу

 

 

 

 

 

 

усього

2169100,00

 

2169100,00

 


 

 

  1. Перелік  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                             

                                                                                                                                                                                                                   ( грн.)

Назва регіональної цільової  програми та підпрограми

КПКВК

 Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

-

-

-

-

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                                                                Грн..

№з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

1513021                               Завдання 1              Забезпечення надання  пільг окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

1

 

Продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів  пільг

Осіб

Статистичний звіт

4-пільга

204

2

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір   витрат на надання  пільг на оплату за тверде  паливо  та скраплений  газ  на одного пільговика.

Грн./місяць

розрахунки

1643,39

3

 

Якості

 

 

 

 

 

 Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунки

100,0

 

1513022                                 Завдання 2        Забезпечення  надання пільг  окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Кількість отримувачів  пільг

Осіб

Статистичний звіт

4-пільга

3

 

 

Ефективності

 

 

 

2

 

Середній розмір  витрат на надання пільг  на оплату за  тверде  паливо    на одного пільговика

Грн./міс.

розрахунки

2204,00

 

 

Якості

 

 

 

3

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунки

100,0

 

1513023                                Завдання 3  Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Кількість отримувачів  пільг

Осіб

Статистичний звіт

4-пільга

10

 

 

Ефективності

 

 

 

2

 

Середній розмір  витрат на надання пільг  на оплату за  тверде  паливо  

Грн./місяць

розрахунки

1255,30

 

 

Якості

 

 

 

3

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунки

100,0

 

1513024                             Завдання 4     Забезпечення надання пільг  окремим категоріям громадян  визначених підпрограмою

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Кількість отримувачів  пільг

Осіб

Статистичний звіт

4-пільга

32

 

 

Ефективності

 

 

 

2

 

Середній розмір   витрат на надання пільг  на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива

Грн./місяць

розрахунки

2685,00

 

 

Якості

 

 

 

3

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунки

100

 

1513025                       Завдання 5         Забезпечення  надання пільг багатодітним  сім»ям на придбання  твердого палива та скрапленого газу визначених  підпрограмою

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Кількість  отримувачів   пільг

Осіб

Статистичний звіт

4-пільга

73

 

 

Ефективності

 

 

 

2

 

Середній розмір витрат  на надання пільг на оплату  за тверде  паливо  та скраплений газ

Грн./місяйь

розрахунки

1720,14

 

 

Якості

 

 

 

3

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунки

100,0

 

1513026                          Завдання 6     Забезпечення  надання субсидій населенню для відшкодування витрат на  придбання твердого та рідкого пічного побутового палива  і скрапленого газу

 

 

Продукту

 

 

 

 

 

Кількість  отримувачів  субсидій

домогосподарство

Статистичний звіт

№1-субсидії (ЖКГ)

655

3

 

Ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір   субсидії  на оплату витрат  за тверде  та рідке  пічне  побутове  паливо  і скраплений  газ

Грн./домогосподарство

розрахунки

2448,55

4

 

Якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій  до нарахованих

%

розрахунки

100,0

Категорія: info | Додав: UPSZN (03.02.2017)
Переглядів: 190 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Наше опитування
Будь-ласка оцініть наш САЙТ
Всього відповідей: 78

  

          Додай нашу кнопку 
              на свій ресурс!