Неділя, 22.09.2019, 04:59
Гість | Група "Гости"
Меню сайту
Категорії розділу
Форма входа

Друзі сайту

  

  

  

  

  

  

  

  

Онлайн: 1
Гостей: 1
Читачів: 0
Головна » Статті » info

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік
Картинка

                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                      Наказ Міністерства

                                                                                                      фінансів України

                                                                                                      26.08.2014 № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління праці та соціального захисту населення Кобеляцької     райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

                                                                                                       наказ

                                                                                                       Фінансове управління Кобеляцької райдержадміністрації
                                                                                                       (найменування місцевого фінансового органу)

                                                                                                31.01. 2017 року   №2-ОД/4  

 

   

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 201
7рік

 

1. 1500000     __    Управління  соціального захисту населення Кобеляцької_райдержадміністрації________________
    (КПКВК МБ)                                                             (найменування головного розпорядника)
2. 1510000    __         Управління  соціального захисту населення Кобеляцької_райдержадміністрації_____________
        (КПКВК МБ)                                                             (найменування відповідального виконавця)
3. 1513180                             Надання соціальних гарантій  інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні

    (КПКВК МБ)( КФКВК )¹  послуги громадянам похилого віку інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не

                                                      здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

                                                                                      (найменування бюджетної програми)
 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 184795,00 гривень, у тому числі загального фонду – 184795,00  гривень   та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

 

5.  Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17,   Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів України» від 21.03.1991№875- ХІІ, Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 №3721-ХІІ , Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» від 16.11.2000 №2109-ІІІ, Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966, Постанова КМУ «Про  порядок призначення  і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» від 29.04.№558, Постанова КМУ від 02.04.2005 року №261  «Про затвердження Порядку призначення  та виплати державної соціальної допомоги  особам, які не мають права на пенсію та інвалідам», Наказ Мінпраці , Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату,Держмолодьспорту від 15.11.2001 року №486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики  обчислення сукупного доходу  сім»ї для всіх видів  соціальної допомоги», Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства соціальної політики України № 1060/630 від 08.10.2012 р. «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 №97 «Про затвердження кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів» , Рішення Кобеляцької районної ради від 23.12.2016 року №5.

 

     6.  Мета бюджетної програми: Забезпечення  надання соціальних гарантій інвалідам,  фізичним особам, які надають   соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 

 

  1.   Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

 

№ з/п

КПКВК        

КФКВК

Назва підпрограми                                                             

1

1513181

 

 Забезпечення  соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами.

2

1513183

 

Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп

 

 

  1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

                                                                                                                                                                                ( грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/ завдання бюджетної програми²

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

1513181

 

Підпрограма: Забезпечення  соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами.

184700,00

-

184700,00

 

 

 

Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги грома-дянам  похилого віку,інвалідам, дітям – інвалідам, хворим , які не-здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги( крім осіб, що обслуго-вуються соціальними службами

 

 

 

2

1513183

 

Підпрограма:Встановлення телефонів  інвалідам І і ІІ груп

95,00

 

95,00

 

 

 

Завдання:Телефонізація осель  інвалідів      І і ІІ груп

 

 

 

 

 

 

усього

184795,00

-

184795,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Перелік  регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми:  

                                                                                                                         ( грн.)

Назва регіональної цільової  програми та підпрограми

КПКВК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

1513181             Завдання :   Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам,  визначених підпрограмою

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації;

Чисельність   фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг. зокрема:

інвалідам І групи;

громадянам похилого віку;

інвалідам ІІ групи;

дітям-інвалідам;

інвалідам ІІІ групи;

хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги,визнаним такими в порядку,затвердженому МОЗ.

осіб

Звіт№1-КФО

90

 

90

 

 

23

54

1

12

 

 

Якості

 

 

 

2

 

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації.

%

розрахунки

100,0

 

1513183                              Завдання  :   Телефонізація осель  інвалідів      І і ІІ груп

 

 

Продукту

 

 

 

1

 

Кількість  інвалідів,що перебувають на черзі на встановлення телефонів,осіб;

 

Кількість інвалідів , яким встановлено телефони.

 

 

осіб

Звіт Департаменту СЗН на 01 число щоквартально

     

1

 

1

 

 

Ефективності

 

 

 

2

 

Витрати на встановлення телефона.

Грн..

розрахунок

95,00

 

 

Якості

 

 

 

3

 

Кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення,

%

рорахунок

100,0

               

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²                                                                                                                                                                                        (грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише  у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Начальник управління  соціального

захисту населення Кобеляцької райдержадміністрації                                                                                             З.І.Петренко

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Кобеляцької райдержадміністрації                                                                                                                               А.І.Дацко

 

Категорія: info | Додав: UPSZN (03.02.2017)
Переглядів: 211 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Наше опитування
Будь-ласка оцініть наш САЙТ
Всього відповідей: 78

  

          Додай нашу кнопку 
              на свій ресурс!